Ανακύκλωση & βιομηχανία

Πάνω από το 40% των πρώτων υλών προέρχεται από την ανακύκλωση.

Ολες οι χώρες της Ευρώπης  δημοσιοποιούν  ευρήματα έρευνας που δείχνουν ότι περισσότερο από το 40% των πρώτων υλών της βιομηχανίας προέρχεται από την ανακύκλωση, τη βιομηχανία η οποία την τελευταία 15ετία προσδίδει ιδιαίτερη δυναμική στην ανάπτυξη των χωρών.

Ειδικά η σιδηρουργία και το σύνολο της χημικής βιομηχανίας προσφεύγουν σε μεγαλύτερο βαθμό στις ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, σύμφωνα με τις  ανακοινώσεις Ινστιτούτων  Μετά το 1995, ο κύκλος εργασιών του κλάδου των πρώτων υλών αυξάνει ετησίως κατά μέσον όρο σε ποσοστό περίπου 14% στη βιομηχανία, συγκριτικά με το +2% για τις πρώτες ύλες της γεωργίας.

Η εξέλιξη για τη βιομηχανία οδηγεί σε εξοικονόμηση κεφαλαίων της τάξης των 60 δισ. ευρώ ετησίως, στην Ευρώπη.

 

«...Τα υπόλοιπα του παρελθόντος δεν
απορρίπτονται ούτε μένουν αναξιοποίητα, αλλά
λαμβάνουν μέρος στη διαμόρφωση του νέου...»

«...Χρειάζεται να κάνεις μια
μεταστροφή στο τρόπο σκέψης σου
για να αρχίσουν να σου αρέσουν τα
απορρίμματα ως υλικά...»

«...Στην επανάχρηση υλικών
υπάρχει πάντα ένα ‘ταίριασμα’
υλικών που μοιάζουν να είναι
ασυμβίβαστα...»

«...Όπως ο βασιλιάς Μίδας μετέτρεπε ότι άγγιζε σε
χρυσό, έτσι κι εμείς πρέπει να μετατρέψουμε όλα αυτά
τα σκουπίδια της σύγχρονης κοινωνίας σε όφελος μας,
να μετατρέψουμε το άχρηστο σε χρήσιμο....»