Ανακυκλώσιμα υλικά

Τα υλικά που ανακυκλώνονται είναι τα εξής:

  1. Χαρτί, πχ. εφημερίδες και περιοδικά
  2. Χάρτινες συσκευασίες, πχ. χαρτόκουτα
  3. Γυαλί, γυάλινες συσκευασίες, πχ. γυάλινες φιάλες
  4. Μεταλλικοί περιέκτες, πχ. κονσέρβες, αλουμινένια κουτάκια
  5. Όλα τα πλαστικά δοχεία και οι πλαστικές συσκευασίες, πχ. σακούλες
  6. Ειδικά απορρίμματα όπως μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οχήματα, ελαστικά οχημάτων, λιπαντικά έλαια

 

«...Τα υπόλοιπα του παρελθόντος δεν
απορρίπτονται ούτε μένουν αναξιοποίητα, αλλά
λαμβάνουν μέρος στη διαμόρφωση του νέου...»

«...Χρειάζεται να κάνεις μια
μεταστροφή στο τρόπο σκέψης σου
για να αρχίσουν να σου αρέσουν τα
απορρίμματα ως υλικά...»

«...Στην επανάχρηση υλικών
υπάρχει πάντα ένα ‘ταίριασμα’
υλικών που μοιάζουν να είναι
ασυμβίβαστα...»

«...Όπως ο βασιλιάς Μίδας μετέτρεπε ότι άγγιζε σε
χρυσό, έτσι κι εμείς πρέπει να μετατρέψουμε όλα αυτά
τα σκουπίδια της σύγχρονης κοινωνίας σε όφελος μας,
να μετατρέψουμε το άχρηστο σε χρήσιμο....»