Πορσελάνη

Είναι ανόργανο μονωτικό υλικό και παράγεται με ψήσιμο σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία καλής ποιότητας αργίλου (πηλού) .

Η πορσελάνη για να είναι κατάλληλη για ηλεκτρικές εφαρμογές πρέπει να είναι συμπαγής , να αντέχει σε ψηλές θερμοκρασίες , να έχει καλή μηχανική αντοχή και η επιφάνειά της να έχει υποστεί υάλωση.

Χρησιμοποιείται στην κατασκευή μονωτήρων , βάσεων ασφαλειών , πυκνωτών.