Λαμαρίνες & Coils Ψυχρής Έλασης

Ποιότητα DC01  EN10130

Πλάτος x Μήκος (mm) Πάχος (mm) 0,5 -3,0
1000xcoil x2000
1250xcoil x2500
1500xcoil x3000