Λαμαρίνες & Coils Γαλβανιζέ

Ποιότητα Dx5ID  EN10142

Πλάτος x Μήκος (mm) Πάχος (mm) 0,30 -3,0

1000xcoil x2000

1250xcoil x2500

1500xcoil x3000